Vanløse Kunstforening
ET LILLE UDPLUK AF GEVINSTER
  Generalforsamling 2022

Onsdag den 9. februar kl. 19.00


ER AFHOLDT


Generalforsamling 2022 

 

Tid:       Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00
Sted:     Beboerhuset Lønstrupgård, Hirtshalsvej 1
              (Hjørnet af Klitmøllervej og Hirtshalsvej)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Pkt. 1.    Valg af dirigent

 

Pkt. 2.    Formandens aflæggelse af årsberetningen

 

Pkt. 3.    Kassererens fremlæggelse af foreningens
              årsregnskab

 

Pkt. 4.    Indkomne forslag

              Med henvisning til vedtægternes kap. 3, §8,
              skal forslag være formanden i hænde

              senest 7 dage før den ordinære generalforsamling

 

Pkt. 5.    Fastlæggelse af kontingent for 2023 

 

Pkt. 6     Valg af formand for 2 år

              Freddy Christiansen

                      

Pkt. 7.    Lis Vejby

            Poul Erik Larsen

  

Pkt. 8.    Valg af suppleanter:

               Kirsten Vind-Andersen

               Lone Rente Hansen

                             

                  
Pkt. 8.    Valg af revisor og suppleant   

               Niels Olsen 

               Erik Bjørn Nielsen

 

Pkt. 9.    Eventuelt

 

         

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt auktion over de kunstværker, der er indkøbt i årets løb. Se under "Kunstauktion". Desuden trækkes der lod om et antal ekstragevinster.

 

Forud for generalforsamlingen kan de indkøbte kunstgenstande besigtiges fra kl. 18.00.


Du kan også se dem under Fotoalbum Generalforsamling 2022.      

 

       

På gensyn

Kunstforeningens bestyrelse