Vanløse Kunstforening

Retningslinier for afvikling af kunstauktionen1. Den praktiske gennemførelse af auktionen

Rækkefølgen for auktionen af kunstværkerne vil følge rækkefølgen i den vedlagte gevinstliste.


Hvert enkelt bud markeres ved mundtlig og tydelig angivelse af antal point.

 

Hvis to eller flere medlemmer nøjagtig samtidig byder højest med samme antal point, og ingen af de bydende har flere point at byde med, vil det aktuelle kunstværk blive bortloddet ved lodtrækning mellem de højest bydende. Når et bud er givet, kan andre medlemmer ikke efterfølgende opnå ret til en sådan lodtækning ved at byde det samme antal point.

Lodtrækningen vil foregå på den måde, at de bydende skal kaste hver sin terning samtidig. Højeste antal øjne har vundet retten til at erhverve gevinstnummeret. Auktionarius har den suveræne afgørelse i tvivlstilfælde.

 

Blandt de fremmødte medlemmer trækkes lod om ekstra auktionspoint, der samlet udgør 15% af medlemmernes samlede pointsum. Ikke anvendte ekstrapoint opspares ikke. Ekstrapoint bruges først og derefter de opsparede point.

 

Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan deltage i auktionen og fordelingen af ekstrapoint, hvis de har afleveret en fuldmagt, som beskrevet under 3.

 

Det påhviler det enkelte medlem inden auktionen at checke, hvor mange point medlemmet har at byde med ifølge vedlagte liste.

 

Et medlem med flere medlemsnumre og lodder, f.eks. firmaer, institutioner eller fuldmagter, skal inden bud afgives på den pågældende ting, nævne det medlemsnummer, der ønskes at bydes fra.


Der kan ikke skiftes medlemsnummer under det samme bud.

Et firma eller institution kan dog møde med flere personer, der hver kan anvende et medlemsnummer og lod.

 

Opsparede point, som ikke benyttes ved erhvervelse af et eller flere af kunstværkerne, overføres til næste års auktion, dog således at disse fortabes ved udmeldelse af Kunstforeningen.

 2. Ugyldigt bud


Hvis det viser sig, at et medlem har erhvervet retten til et værk ved bud med flere point, end medlemmet er i besiddelse af, eller at en eventuel fuldmagt ikke er gyldig, går aktionen over værket om.

 3. Forhold vedrørende fuldmagt

Fuldmagt kan gives til et andet kunstforeningsmedlem til at byde på auktionen. Der skal anvendes den af bestyrelsen udarbejdede fuldmagtsblanket, og for at denne skal have gyldighed, skal der inden auktionens begyndelse afleveres en kopi heraf til bestyrelsen.

 

Fuldmagter, der ikke er afleveret til bestyrelsen inden auktionen påbegyndes, vil være ugyldige.